Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is er voor cliënten, hun wettelijk vertegenwoordigers, mantelzorgers en nabestaanden en kan worden geraadpleegd bij situaties die gevoelig liggen en mogelijk een emotionele lading hebben; u wilt gehoord worden, maar (nog) geen klacht indienen. De vertrouwenspersoon is niet in dienst van De Zellingen. 

De vertrouwenspersoon staat naast u en fungeert als klankbord en luistert, verheldert en verwijst u, indien nodig of gewenst, door naar medewerkers van De Zellingen die u verder kunnen helpen. Indien gewenst kan de vertrouwenspersoon u ook begeleiden bij het indienen van een klacht bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Wat u de vertrouwenspersoon vertelt, wordt vertrouwelijk behandeld. De vertrouwenspersoon neemt geen actie buiten u om en bespreekt met u de voor- en nadelen van eventuele vervolgstappen.

Contactgegevens

Inge van Norden-Daniels | vertrouwenspersoon@zellingen.nl
T. 06 - 49 87 93 31

Postadres
Vertrouwenspersoon De Zellingen
Postbus 36, 2900 AA Capelle a/d IJssel

U kunt ook onderstaand formulier gebruiken om contact op te nemen.

Klankbord nodig? Bel de vertrouwenspersoon op 06 - 49 87 93 31

Wij kunnen u ook terugbellen of mailen