010 - 266 57 57

Tijdelijk verblijf

Tijdelijk verblijf is nodig wanneer revalidatie vereist is, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname of operatie. Er kan dan in een veilige omgeving gerevalideerd worden, zodat zelfstandig thuis wonen daarna weer mogelijk is.