010 - 266 57 57

Neurorevalidatie

Neurorevalidatie richt zich op een zo optimaal mogelijk herstel en functioneren na niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Het is een leerproces waarbij de mogelijkheden door therapie of aanpassingen wordt doorlopen. Er kunnen zich problemen voordoen op het gebied van de mobiliteit, communicatie, eten en drinken en persoonlijke verzorging. Ernstige handicaps kunnen onder meer ontstaan op het terrein van wonen, werk en relatie.

De therapeutische aanpak van de gevolgen van neurologische aandoeningen geschiedt in de meeste gevallen multidisciplinair. Dit houdt in dat meerdere (para)-medische specialismen aan een gezamenlijk opgesteld behandelplan gaan werken onder regie van de verwijzer. Deze specialismen kunnen zijn: ergotherapie, fysiotherapie logopedie, psychologie en maatschappelijk werk.

Meer informatie? Bel Cliëntservice op 010 - 284 33 00

Wij kunnen u ook terugbellen of mailen