010 - 266 57 57

Rijckehove

Dagactiviteiten

Elke werkdag geopend van 08.30 tot 16.30 uur.

Men kan hier terecht met een indicatie vanuit de WMO, WLZ overbrugging voor dagbesteding en een PGB.