010 - 266 57 57

Dagactiviteiten - Bazuin

Wanneer iemand zelfstandig en minder zelfredzaam is, dan komt men in aanmerking voor Dagactiviteiten. Mensen met een beperking of chronische ziekte en hun mantelzorgers kunnen bij dagactiviteiten de Bazuin terecht voor ondersteuning. Dit kan met een indicatie voor inwoners van Capelle aan de IJssel, Zuidplas en Rotterdam. In bijzondere situaties kunnen mensen uit andere gemeenten terecht voor herstelgerichte groepsbegeleiding of gespecialiseerde behandeling. 

De Bazuin  is met name gespecialiseerd in de begeleiding en behandeling van mensen Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) waaronder CVA, afasie of cognitieve problematiek. Ook voor mensen met dementie zijn er aangepaste activiteiten.

Passende professionele begeleiding of behandeling kan helpen om zelfredzamer te functioneren, stoornissen te verminderen of vaardigheden te behouden. Soms is het wekelijks deelnemen aan laagdrempelige activiteiten voldoende om structuur in het leven te behouden en anderen te ontmoeten. De Bazuin biedt tevens eerste lijn fysiotherapie, ergotherapie en logopedie.