010 - 266 57 57

Reigerlaan

Het Afasiecentrum Rotterdam e.o. biedt al 15 jaar multidisciplinaire behandeling of professionele begeleiding én ondersteuning aan mensen met NAH en hun naast betrokkenen.

Zij kunnen onder leren om beter te communiceren en/of actiever en zelfredzaam deel te nemen aan het sociaal en maatschappelijk leven. Ook het volgen van cursussen en vrijwilligerswerk behoren tot de mogelijkheden.

Het centrum fungeert als expertisecentrum voor iedereen te maken heeft met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). De Stichting Afasiecentrum Rotterdam e.o. wordt bestuurd door De Zellingen en bijzondere welzijnsactiviteiten van het Praatatelier worden gesponsord door de Vrienden van het Afasiecentrum.

Wij kunnen u ook terugbellen of mailen

Vragen aan of over onze locatie Reigerlaan? Bel met 010 - 442 53 61