010 - 266 57 57

Ondersteuning mantelzorger

Regelmatig is er contact tussen de zorgcoördinator van de dagactiviteiten en de mantelzorger om te peilen hoe de geboden activiteiten worden beleefd en te informeren hoe het met naast betrokkenen gaat.

Alle naasten zijn van harte welkom om een keertje mee te kijken bij de dagactiviteiten, maar wel graag in overleg met de coördinator. Met mensen die geïndiceerde zorg ontvangen wordt twee keer per jaar het zorg- of ondersteuningsplan geëvalueerd. Hierbij wordt de naast betrokkene nauw betrokken. De belasting en belastbaarheid van de mantelzorger is een vast onderwerp van gesprek bij deze evaluatie.

Meer informatie? Bel Cliëntservice op 010 - 284 33 00

We kunnen u ook terugbellen of mailen