010 - 266 57 57

Dagbehandeling

Zelfstandig wonenden met een beperking en ouderen kunnen behoefte hebben aan professionele begeleiding of behandeling om zelfredzamer te kunnen functioneren, stoornissen te verminderen of vaardigheden te behouden.

De Zellingen is gespecialiseerd in de begeleiding en behandeling van mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en afasie, de ziekte van Parkinson en cognitieve problematiek door bijvoorbeeld dementie.

Samen met u en uw naasten zoekt een professionele begeleider naar een passend aanbod aan activiteiten, gericht op het herstel of behoud van uw vaardigheden en zelfredzaamheid. Het is mogelijk om geïndiceerde begeleiding te combineren met ontmoeting of behandeling vanuit de eerste lijn.

Indicatie

Voor dagbehandeling heeft u een indicatie Behandeling-Groep nodig. Deze wordt afgegeven door het CIZ op aanvraag van de arts of gespecialiseerd behandelaar.

Heeft u een indicatie  Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of een verblijfsindicatie  Wlz  dan is het mogelijk dit te combineren met behandeling vanuit de eerste lijn.

Als u een indicatie heeft voor vervoer kunnen we u helpen bij het regelen van vervoer en de daarbij behorende kosten. De Zellingen maakt gebruik van een eigen rolstoelbus, van vervoer met vrijwilligers en legt de contacten met vervoersbedrijven die van de gemeente de opdracht voor vervoer dagbesteding kregen.  De gemaakte afspraken met betrekking tot het gebruik van vervoer en op welke dagen dat is worden vastgelegd in uw dossier.

Locaties

Dagbehandeling wordt aangeboden op de volgende locatie in Capelle aan den IJssel:

’s Gravenland | Rijckehove
Op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur
Tel. 010 - 266 57 78
E-mail
dagbehandeling@zellingen.nl

Schollevaar | Bazuin

Op maandag, dinsdag en donderdag van 08.30 tot 16.30 uur
Tel. 010 – 264 65 31

E-mail dagactiviteitenbermensteyn@zellingen.nl 

Expertise centrum Niet-aangeboren hersenletsel

Hersenletsel-Afasiecentrum, Postbus 461, 2900 AL
Bezoekadres en Praatatelier, Reigerlaan 66, 2903 LL (vanaf februari 2019 Linie 5a)
Specialisatie: Niet aangeboren Hersenletsel (NAH)
Behandeling, begeleiding en welzijnsactiviteiten voor mensen met NAH en hun naasten
Tel. 010 - 442 53 61
E-mail
hersenletsel@zellingen.nl

Een keer meedoen of meekijken? Of vrijwilliger worden bij onze activiteiten Ontmoeting? Stuur dan een e-mail naar dagactiviteiten@zellingen.nl of gebruik onderstaand contactformulier.

Meer informatie? Bel Cliëntservice op 010 - 284 33 00

Wij kunnen u ook terugbellen of mailen