Zandrak

Op onze locatie Zandrak, gevestigd op Crimpenersteyn, worden dagactiviteiten en dagbehandeling aangeboden. Om hieraan deel te nemen of hiervoor in aanmerking te komen is een Wmo indicatiestelling, Wlz overbrugging of PGB nodig.

Door het coronavirus is het helaas niet mogelijk om zonder afspraak langs te komen op één van onze locaties. Wilt u vrijblijvend een kijkje komen nemen, meer informatie of  wilt u zich aanmelden voor een activiteit, neem dan even contact op met de betreffende locatie. 

Dagactiviteiten

Bij de dagactiviteiten worden onder andere spelletjes gedaan en creatieve activiteiten georganiseerd. Mensen met een beperking of chronische ziekte en hun mantelzorgers kunnen bij dagactiviteiten de  terecht voor ondersteuning. Dit kan met een Wmo indicatie, Wlz overbrugging of een PGB. Voor meer informatie over de dagactiviteiten kunt u contact opnemen met Zandrak via 06 – 288 710 51 of dagactiviteitenkrimpen@zellingen.nl.

Dagbehandeling

Dagbehandeling gaat een stapje verder dan dagactiviteiten. Bij dagbehandeling is de zorgvraag vaak intensiever, bijvoorbeeld vanwege zware dementie of een combinatie van ziektebeelden. U kunt dan ook een beroep doen op de behandelaren van De Zellingen, zoals een fysiotherapeut of psycholoog.

Openingstijden

Dagactiviteiten en dagbehandeling
Werkdagen van 08.30 - 16.30 uur

Bel voor meer informatie naar 06 – 288 710 51

Wij kunnen u ook terugbellen of mailen!

Hier vindt u ons