Thuisbegeleiding

Thuisbegeleiding De Zellingen geeft ondersteuning thuis bij kwetsbare mensen die door ziekte, beperking of omstandigheden niet meer in staat zijn om zelfstandig of met hulp uit de omgeving hun dagelijks leven draaiende te houden. De thuisbegeleider komt bij u thuis om samen te werken aan structuur en zelfredzaamheid. Thuisbegeleiders werken samen met diverse andere organisatie en hulpverleners.

Thuisbegeleiding richt zich op verschillende levensgebieden, uw hulpvraag staat hierin centraal. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het creëren van een veilige leefomgeving bij de cliënt thuis, het organiseren van het huishouden, het creëren van een dagstructuur of daginvulling, het versterken en/of uitbreiden van het sociale netwerk, het ondersteunen bij een gezonde levensstijl en zelfzorg, begeleiding bij woningvervuiling (in samenwerking met de huishoudelijke ondersteuning van De Zellingen), ondersteuning bij huisvestingsproblemen, verslavingszorg, psychosociale ondersteuning en schuldhulpverlening. 

Thuisbegeleiding richt zich ook op de mantelzorger. De thuisbegeleider ondersteunt de mantelzorger waardoor hij/zij ontlast wordt. De thuisbegeleider is ook een luisterend oor voor de cliënten en de familie.

Thuisbegeleiding wordt vergoed, maar hiervoor is wel een indicatie nodig. Dit kan via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Een indicatie kunt u aanvragen bij het Wmo-loket van uw gemeente. Er wordt altijd een eigen bijdrage gevraagd voor de thuisbegeleiding vanuit de Wmo. Meer informatie hierover vindt u op de website van het CAK. Ook vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) kan thuisbegeleiding ingezet worden.

Meer informatie? Bel onze cliëntservice op 088 - 206 90 90 of mail naar clientservice@zellingen.nl.

Meer informatie of thuiszorg aanvragen? Bel onze cliëntservice op 088 - 206 90 90.

Aanvraagformulier thuiszorg