010 - 266 57 57

Thuisbegeleiding

Thuisbegeleiding is een intensieve vorm van hulpverlening aan huis, met als doel het verstevigen van de zelfregie om (weer) grip te krijgen op het eigen leven.

Het gaat om praktische hulp, waarmee de zelfredzaamheid vergroot kan worden. Onze thuisbegeleider gaat samen met de cliënt aan de slag.

Wat kan Thuisbegeleiding zoal betekenen? 
De thuisbegeleider doet dingen vóór en ondersteunt en stimuleert de cliënt om vervolgens zelf aan de slag te gaan. Nieuwe vaardigheden worden geleerd om problemen zelf aan te pakken. Is de cliënt bihjvoorbeeld depressief waardoor het huis verwaarloost, schulden zich opstapelen en eenzaamheid optreedt, dan worden deze problemen in samenhang met elkaar gezien en stap voor stap met de cliënt opgepakt.

Indicatiestelling

Voor Thuisbegeleiding is een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) vereist en geldt een eigen bijdrage aan het CAK.

Meer informatie? Bel Cliëntservice op 010 - 284 33 00

Wij kunnen u ook terugbellen of mailen