Regionale ouderenzorg start campagne Samen zorgen voor morgen

De samenwerkende regionale ouderenzorgorganisaties zijn afgelopen week gestart met een publiekscampagne ‘Samen zorgen voor morgen’. De campagne is een initiatief van ConForte, de branchevereniging van de aanbieders van verpleeghuiszorg, wijkverpleging en thuiszorg in Rotterdam en omgeving. De grote uitdagingen in de langdurige zorg zijn een probleem van de hele samenleving. Alleen samen kunnen en moeten we tot oplossingen komen voor de zorg voor morgen, is daarom de inzet van de campagne. In Capelle/Krimpen is er het afgelopen jaar in het kader van de toekomstvisie op ouderenzorg al het maatschappelijke debat met inwoners georganiseerd. Wij zullen met de campagne ‘Samen zorgen voor morgen’ voortborduren op de stappen die al zijn gezet.

Aanleiding voor de campagne 'Samen zorgen voor morgen' is de druk op de ouderenzorg die explosief toeneemt en de komende jaren alleen maar verder zal groeien. De samenstelling van de inwoners van Rotterdam-Rijnmond verandert. Het aantal ouderen groeit. Over 10 jaar zal 20% van de inwoners van Rotterdam, Capelle en Krimpen 65 jaar of ouder zijn. Gemiddeld worden we ook nog eens ouder. Tegelijkertijd hebben we te maken met een grote krapte op de arbeidsmarkt. De ouderenzorg staat voor grote uitdagingen. Steeds meer ouderen hebben straks zorg nodig, terwijl er niet genoeg medewerkers zijn. De vraag is dus: krijgen ouderen straks nog de zorg die zij nodig hebben? En krijgen we later zelf de zorg die we wensen?

De zorgkloof
Hendrik Jan van den Berg, één van de bestuurders binnen Conforte en in het dagelijks leven bestuursvoorzitter van Lelie zorggroep stelt: ”De krapper wordende arbeidsmarkt in combinatie met de vergrijzing en beschikbare huisvestingscapaciteit, om de extra groei op te vangen onder dezelfde omstandigheden, zorgt voor een disbalans tussen vraag en aanbod. Dat noemen we ook wel de zorgkloof. Dit maakt dat de vraag rijst hoe de zorg - ook in de toekomst - toegankelijk, betaalbaar en tegelijkertijd kwalitatief op niveau gehouden kan worden.”

We hebben iedereen nodig
Er is een gebrek aan zorgpersoneel. Hendrik Jan van den Berg: “Dit zorgt ervoor dat de zorg onder druk staat. Als we niets doen dan zal de zorg vastlopen. ConForte is van mening dat we nu moeten nadenken over de zorg van morgen, zodat deze passend, betaalbaar en bereikbaar is en blijft in de toekomst. Burgers, ouderen, familie, mantelzorgers, zorgaanbieders, zorgmedewerkers, gemeenten, zorgkantoren, zorgverzekeraars, woningcorporaties, bedrijven en maatschappelijke organisaties moeten samen optrekken om de zorgkloof zoveel mogelijk te dichten. Er is geen tijd te verliezen en de inzet van eenieder is nodig in verband met de uitdagingen en vraagstukken die er zijn op het gebied van zorg,“ In Capelle en Krimpen zijn het afgelopen jaar al stappen gezet om te praten over de zorg van morgen. Op het bewuste bankje werd er met inwoners gesproken over de zorg van morgen.

Samen start nu!
De campagne loopt van september tot en met december 2022. We zullen via verschillende media van ons laten horen. Met interviews op straat, portretvideo’s van onder andere zorgmedewerkers, mantelzorgers, cliënten en vrijwilligers brengen wij de zorg in beeld en praten wij over hoe men de zorg graag in de toekomst zou zien. Via social media via #samenzorgenvoormorgen vragen wij iedereen om na te denken over de zorg voor morgen. Op 30 oktober, de dag van de zorg voor morgen, vraagt ConForte via een uitzending aandacht op RTV Rijnmond voor dit onderwerp en wordt dit onderwerp met verschillende stakeholders besproken. Samen doen is het nieuwe zorgen voor morgen!

Conforte
ConForte is de brancheorganisatie van Rotterdamse zorgondernemers, waaronder Fundis, Laurens, Aafje, Lelie zorggroep, De Zellingen, De Vijverhof, Sonneburgh, Humanitas en Argos Zorggroep, Leger des Heils en Mob. De organisatie is gericht op verpleging, verzorging en thuiszorg in Rotterdam en bundelt kennis en ervaring en draagt zorg voor een krachtig netwerk.

Meer informatie over De Zellingen?
Bel ons op 010 - 266 57 57

Wij kunnen ook terugbellen of mailen

CAPTCHA
Beeld-CAPTCHA
Voer de tekens in die op de afbeelding worden getoond.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.