De Zellingen rookvrij vanaf 1 juli 2021

De Zellingen is vanaf 1 juli 2021 een rookvrije organisatie. Dit houdt in dat het voor iedereen die niet op onze locaties woont of revalideert, verboden is om op en rond de betreffende Zellingenlocatie te roken.

Bewoners en cliënten verzoeken wij om zoveel mogelijk op het eigen balkon (indien aanwezig) of buiten de locatie te roken.

Overheidsbesluit

Vanwege de gezondheidsrisico’s die roken met zich mee brengt, staat De Zellingen achter dit besluit. Toch is het geen eigen keuze; we zijn hier vanwege de wet- en regelgeving toe verplicht. Aan bewoners, cliënten, bezoekers en medewerkers moet namelijk een rookvrije omgeving worden geboden. De overheid heeft daarom besloten dat per ingang van 1 juli 2021 geen rookruimtes meer aanwezig mogen zijn in (semi)publieke gebouwen, waaronder ook onze locaties vallen. Alle interne rookruimtes zijn daarom vanaf 1 juli gesloten. 

Uitzondering

Persoonsgerichte zorg en eigen regie vinden we heel belangrijk, ook wanneer een bewoner of cliënt rookt. We willen daarom goede afspraken maken en tot een oplossing komen die zo min mogelijk overlast oplevert voor medebewoners, bezoekers en medewerkers. Momenteel wordt er per locatie in samenspraak met de cliëntenraad een zo passend mogelijk rookbeleid ontwikkeld. Zo zal er bij elke locatie buiten op het terrein een rookplek worden aangewezen. Deze rookplek mag uitsluitend worden gebruikt door bewoners en cliënten.

Meer informatie over De Zellingen?
Bel ons op 010 - 266 57 57

Wij kunnen ook terugbellen of mailen

CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions. Beeld-CAPTCHA
Voer de tekens in die op de afbeelding worden getoond.