Hersenletsel- en Afasiecentrum

Het Hersenletsel- en Afasiecentrum in Capelle aan den IJssel fungeert als expertisecentrum voor iedereen die te maken heeft met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en biedt al 20 jaar interdisciplinaire behandeling, professionele begeleiding en ondersteuning op maat.

Mensen met NAH én hun naasten en mantelzorgers staan centraal. Wij ondersteunen hen zodat ze de regie over hun leven kunnen behouden of verkrijgen en bieden zorg, behandeling, begeleiding, cursussen, activiteiten en ontmoeting.

Onze vrijwilligers en ervaringsdeskundigen zijn erg belangrijk voor ons; zij slaan de brug tussen zorg en maatschappij. Ze helpen bij het begeleiden van groepen en zorgen voor een open sfeer waarin deelnemers gestimuleerd worden om te communiceren en uitdagingen aan te gaan. Onze ervaringsdeskundigen helpen de deelnemers om hun persoonlijke doelen te bereiken.

Kwaliteit

De patiëntenvereniging Hersenletsel.nl is een belangrijke samenwerkingspartner en borgt de kwaliteit vanuit cliëntperspectief. Er wordt regelmatig een kwaliteitsaudit door hen uitgevoerd. Ook is er regelmatig intervisie met alle Afasiecentra in Nederland.

Wij zijn onderdeel van het Hersenletselcentrum Rotterdam-Rijnmond en Midden-Holland, waarin een aantal zorgorganisaties nauw samenwerken voor deskundigheidsbevordering, intervisie en het organiseren van diverse activiteiten. Binnen het netwerk beschikt het Hersenletselcentrum over wetenschappelijke en actuele kennis over de gevolgen van hersenletsel. Het regionale Hersenletselteam adviseert bij complexe casuïstiek.

Behandelteam

Afhankelijk van het revalidatieplan krijgt de cliënt te maken met diverse zorgverleners die samen het behandelteam vormen:

  • Klinisch linguïst
  • Psycholoog
  • Kunstzinnig therapeut
  • Afasietherapeut
  • Ergotherapeut
  • Fysiotherapeut
  • Logopedist
  • Ziekenverzorgende
  • Agogisch medewerker

Neem voor meer informatie contact op met het Hersenletsel- en Afasiecentrum via 088 – 2069 250 of hersenletsel@zellingen.nl. U kunt ook de brochure Hersenletsel- en Afasiecentrum raadplegen.

Voor vragen bel het Hersenletsel- Afasiecentrum via 088 – 2069 250

Wij kunnen u ook terugbellen of mailen

Hier vindt u ons