Behandelcentrum Rijckehove

Op onze locatie Rijckehove bevindt zich een behandelcentrum waar u kunt revalideren zonder dat u op deze locatie hoeft te wonen. Hier vinden behandelingen plaats om weer zelfstandig alledaagse dingen te doen zoals lopen of aankleden.

De Zellingen is gespecialiseerd in geriatrische revalidatiezorg (GRZ). Deze vorm van revalidatie is gericht op klachten en ziektebeelden die met name bij ouderen voorkomen, bijvoorbeeld wanneer men een nieuwe heup of knie heeft gekregen, een amputatie heeft moeten ondergaan, een ernstige ziekte heeft en conditie moet opbouwen of een CVA (beroerte) heeft gehad.

Behandelteam

Afhankelijk van het revalidatieplan krijgt de cliënt te maken met diverse zorgverleners die samen het behandelteam vormen:

  • Specialist ouderengeneeskunde
  • Team verzorging en verpleging
  • Fysiotherapeut
  • Ergotherapeut
  • Psycholoog
  • Logopedist
  • Diëtist
  • Maatschappelijk werker
Bel voor meer informatie met Behandelcentrum Rijckehove via 088 - 206 90 90.

Wij kunnen u ook terugbellen of mailen

Hier vindt u ons