Klacht, compliment of idee

Bij De Zellingen vinden we het belangrijk dat cliënten, familie en bezoekers tevreden zijn. Onze medewerkers spannen zich dagelijks in om ondersteuning, zorg, behandeling en overige diensten goed te laten verlopen en u op een juiste manier te bejegenen.

Desondanks kan het voorkomen dat u een signaal van onvrede hebt of een klacht heeft over de gang van zaken. Aarzel in dat geval niet en maak uw signaal of klacht kenbaar. Zo voorkomen we ergernis en kunnen we herhaling in de toekomst voorkomen.

Heeft u een signaal van onvrede of een klacht?

We adviseren om uw signaal van onvrede of uw klacht in eerste instantie te bespreken met de betrokken medewerker of leidinggevende. Dit is de snelste manier om uw ongenoegen te uiten en u kunt dan direct een reactie verwachten.

Leidt dit niet tot een oplossing of denkt u dat uw klacht op een andere manier moet worden behandeld, dan kunt u gebruik maken van het klachtenformulier hieronder. Let op: alleen een volledig ingevuld formulier kan in behandeling worden genomen. U ontvangt een bevestiging.

Een uitkomst kan zijn dat u in contact gebracht wordt met de woonzorgmanager van de afdeling of dat de klachtenfunctionaris contact met u opneemt. Zij kan bemiddelen om tot een voor alle partijen bevredigende oplossing te komen. De klachtenfunctionaris is ook voor u bereikbaar via: L.Hakkenberg@hetlsr.nl

Om zorgvuldig met uw klacht om te gaan, hebben we een klachtenregeling opgesteld. In de Klachtenregeling van De Zellingen kunt u alle informatie over klachten en klachtbehandeling vinden.

Wanneer alle routes geprobeerd zijn te bewandelen is het mogelijk de bestuurder een brief waarin u uw klacht meldt te sturen. Als u ontevreden bent over de bemiddeling van uw klacht kunt u de bestuurder verzoeken om een schriftelijk oordeel over de klacht. U kunt een brief/e-mail richten aam de bestuurder via bestuurssecretariaat@zellingen.nl  

Complimenten, ideeën en tips

Het is voor onze medewerkers fijn om te horen dat hun werk wordt gewaardeerd. Bent u ergens tevreden over, laat dat ons daarom zeker weten! Ook goede ideeën en tips zijn altijd welkom, want die helpen ons om onze zorg te verbeteren. Complimenten, ideeën en tips kunt u met ons delen via communicatie@zellingen.nl of door gebruik te maken van het ‘Wat ik graag zeggen wil’ kaartje dat u op elke locatie van de Zellingen bij de entreebalie en op de afdelingen kunt vinden.

Zorgkaart Nederland

Op www.zellingen.nl/zorgkaart kunt u aangeven wat goed gaat in onze zorgverlening en wat beter kan. Uw ervaring helpt ons om de zorg steeds beter af te stemmen op uw wensen en helpt anderen om een geschikte zorgaanbieder te kiezen.

U kunt uw klacht hier kenbaar maken

Klachtenformulier