010 - 266 57 57

Ontmoeting en wonen

We bieden ontmoeting en specifieke activiteiten voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten. Afhankelijk van de activiteit waaraan wordt deelgenomen en de subsidieregeling die van kracht is, moet een kleine eigen bijdrage worden betaald.