010 - 266 57 57

Expertisecentra

De Zellingen richt zich middels haar Afasiecentrum Rotterdam e.o. actief op het behandelen en ondersteunen van mensen met NAH en hun naasten, en participeert tevens in het Hersenletselcentrum Rotterdam Rijnmond.