Clientportaal

Bij De Zellingen maken wij gebruik van een cliëntportaal Caren van ONS, waarmee u altijd en overal eenvoudig toegang krijgt tot uw eigen zorgdossier (ECD). Zo heeft u, en indien gewenst uw naaste(n), inzicht in onder andere het eigen zorg/ondersteuningsplan en rapportages.

Indien u gebruik wilt maken van uw digitale clientportaal Caren kunt u dit kenbaar maken bij uw EVV-er/zorgcoördinator. De EVV-er/zorgcoördinator maakt een brief voor u met instructie en activeringscode.

Op www.carenzorgt.nl kunt u alle informatie over het cliëntportaal vinden, handleidingen, instructie, filmpjes, veel gestelde vragen en antwoorden, een uitgebreide helpfunctie en alle functionaliteit uitgebreid uitgelegd. De Zellingen heeft geen rol en inzage in het applicatiebeheer van clientportaal Caren. Vragen en hulp gaan via de helpdesk van Carenzorgt, www.carenzorgt.nl.

Tips voor veilig gebruik

Lijst met in rapportage gebruikte afkortingen

 

Wilt u meer informatie? Bel onze Cliëntservice op 088 - 206 90 90

Wij kunnen u ook terugbellen of mailen