Orthopedische revalidatie

Op de revalidatie-afdeling kan men terecht om te herstellen na een ongeluk, ziekte of operatie, om weer op krachten te komen en te leren om het lichaam weer (zo goed mogelijk) te gebruiken. De kans op een volledig of zo goed mogelijk herstel is het grootst wanneer onder professionele begeleiding wordt gerevalideerd. Dit onder de verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde met een team specialisten van verschillende disciplines, zoals een fysiotherapeut, een ergotherapeut en een logopedist.

Verwijzing

Om gebruik te kunnen maken van poliklinische orthopedische revalidatie is een verwijzing van de huisarts of specialist nodig. Voor orthopedische revalidatie dienen cliënten in het bezit te zijn van een DBC-indicatie (Diagnose Behandel Combinatie). In het ziekenhuis wordt deze geopend, men neemt deze daarna mee voor de revalidatie in het verpleeghuis. De eigen ziektekostenverzekering vergoedt de kosten, het komt wel ten laste van het eigen risico.

Meer informatie? Bel Cliëntservice op 010 - 284 33 00

Wij kunnen u ook terugbellen of mailen