010 - 266 57 57

Psychologische zorg

In de zorg voor kwetsbare ouderen neemt de ouderenpsychologie een steeds belangrijker plaats in. Psychologische hulp voor ouderen, met aandacht voor specifieke psychische, sociale én lichamelijke problemen, is goed toepasbaar én effectief.

Tijdige psychologische interventies leiden aantoonbaar tot vermindering van klachten en gezondheidsproblemen en voorkomen onnodige medicalisering en escalatie.

Verwijzing en kosten

Voor psychologische zorg is een verwijzing van de huisarts nodig. Veel verzekeraars vergoeden (een deel van) kunstzinnige therapie vanuit de aanvullende verzekering.

 

Meer informatie of afspraak maken? Bel ons paramedisch behandelcentrum op 010 - 266 57 70

Wij kunnen u ook terugbellen of mailen