010 - 266 57 57

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de totstandkoming en de uitvoering van het beleid van De Zellingen door onder andere het jaarplan, de begroting en de jaarrekening te beoordelen en goed te keuren.

De Raad van Toezicht vergadert regelmatig en overlegt onder meer met de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad. De nevenfuncties van de leden zijn bekend bij de voorzitter, die jaarlijks controleert of de nevenfuncties verenigbaar zijn met het lid zijn van de raad. Voor de leden van de raad gelden specifiek in acht te nemen regels bij een mogelijke belangenverstrengeling.

Samenstelling Raad van toezicht

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit zeven leden en is als volgt samengesteld:

 • dhr. R. de Koning | Voorzitter, lid remuneratiecommissie
  Benoemd per 01-05-2014, herkiesbaar per 01-05-2018


  Algemeen directeur Amfors Groep
  N
  evenfuncties:
  • Lid Raad van Toezicht Da Vinci College (ROC te Dordrecht)
  • RvT ASVZ
    
 • dhr. R.A. Helder | Vicevoorzitter, lid commissie Kwaliteit & Veiligheid
  Benoemd per 01-01-2016, herkiesbaar per 01-01-2020

  Voorzitter Raad van Bestuur Amarant Groep

   
 • mw. A.M.A.T. Beukman-Zuure | Raadslid
  Benoemd per 01-01-2018 en herkiesbaar per 011-01-2022


  Bestuurder Stichting Gezond op Zuid
  N
  evenfuncties:
  • Toezichthouder bij Tragel
  • Voorzitter van het netwerk Genero
  • Lid van de raad van toezicht van Nieuwzorg
  • Voorzitter van de stichting OSER in liquidatie
  • Voorzitter van de stichting Coöperatief verband wijkverpleegkundige zorg Rotterdam in liquidatie
    
 • mw. G.C. Convent | Raadslid
  Benoemd per 01-01-2018 en herkiesbaar per 011-01-2022

  Healthcare entrepreneur en consultant, supervisory Board Member bij Slimmere Zorg
   
 • dhr. M. el Mokaddem | Raadslid
  Benoemd per 01-01-2018 en herkiesbaar per 011-01-2022

  Directeur HR & Public Affairs bij Koppert Cress
  Nevenfuncties:
  • Lid Raad van Toezicht bij Kwadraad
  • Lid Raad van Toezicht bij SVOZ
    
 • dhr. F. Stark | Raadslid, lid auditcommissie
  Benoemd per 01-05-2016, herkiesbaar per 01-05-2020

  Directeur STICA B.V.
  Nevenfuncties:
  • Lid Raad van Toezicht Savant Zorg
  • Programma directeur Lijn5 (augustus 2016 – juni 2017)
  • Concerncontroller Alliade (augustus 2017 -)
  • Lid Actiz‑werkgroep Bedrijfsvoering
  • Docent bij The Academy (PwC) facilitator controllersnetwerk en treasury netwerk
  • Docent bij Academie Publieke Sector (NBA)
  • Adviserend lid werkgroep Horizontaal Toezicht vereniging FiZi
    
 • dhr. S.J.A. Timmerman | Raadslid, lid auditcommissie
  Benoemd per 01-07-2015, herkiesbaar per 01-07-2019

  Directeur PlanZuid Advies & Interimmanagement
  N
  evenfuncties:
  • Lid RvT Warande (specialisatie Vastgoed) te Zeist
Meer informatie? Bel ons op 010 - 266 57 57

Wij kunnen u ook terugbellen of mailen