‘s-Gravenland (Rijckehove)

Op onze locatie 's Gravenland, gevestigd in Rijckehove, worden dagactiviteiten en dagbehandeling aangeboden. Om hieraan deel te nemen of in aanmerking te komen is een Wmo-indicatie, CIZ indicatie Behandeling groep, Wlz overbrugging of een PGB vereist.

Dagactiviteiten

Wilt u actief blijven, uw vaardigheden behouden of zelfredzamer worden? Of is het nodig dat u als mantelzorger tijd heeft voor uzelf.  De Zellingen Dagactiviteiten ’s Gravenland, kan u ondersteunen als u behoefte heeft aan:

  • herstelgerichte training van lichamelijke of geestelijke functies
  • aangepaste beweegactiviteiten,
  • een gezonde maaltijd
  • afwisselende activiteiten op vaste tijden in de week
  • gesprekken en contacten met gelijkgestemden.

Wordt de zorg voor uw naaste u te zwaar? Ook u kunt terecht bij de dagactiviteiten voor activiteiten en gesprekken.

Met een uitvoeringsverzoek kunnen we op werkdagen de verzorging overnemen. Voor maatwerk in dagbesteding, begeleiding en ondersteuning mantelzorg bent u bij De Zellingen aan het juiste adres. We maken samen met u en uw naasten een dagprogramma dat past bij uw Wmo-indicatie of Wlz-indicatie. Ook het vervoer kunnen we regelen voor mensen die binnen een straal van 10 km wonen en een geldige indicatie voor vervoer hebben.

Dagbehandeling

Dagbehandeling gaat een stapje verder dan dagactiviteiten. De zorgvraag vaak intensiever en er is behoefte aan groepsactiviteiten met een behandeldoel vanwege een lichamelijke of cognitieve beperkingen.

Samen met u, uw naasten en de behandelaars wordt een ondersteuning- behandelplan opgesteld en de doelen waar u aan wilt werken bepaald. Tijdens de groepsactiviteiten werkt u aan die doelen om te herstellen, uw vaardigheden te behouden of achteruitgang te voorkomen.

Bij dagbehandeling is een indicatie Behandeling groep nodig of een Wmo-indicatie aangevuld met verwijzing voor behandeling eerste lijn. U kunt dan een beroep doen op de gespecialiseerde behandelaren van De Zellingen, zoals een fysiotherapeut, logopedist of ergotherapeut. De psycholoog of arts (specialist ouderengeneeskunde) kunnen het team adviseren. 

Openingstijden

Dagactiviteiten en dagbehandeling
09.00 tot 16.30 uur | Maandag t/m vrijdag
gesloten | Zaterdag en zondag

Wilt u ons spreken of iets vragen. Graag bellen tussen 09.00 en 10.00 uur of na 15.30 uur zodat de activiteiten ongestoord kunnen plaatsvinden.

Contactgegevens

Bezoekadres
Tsjaikovskistraat 1
2901 HM Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 36
2900 AA Capelle aan den IJssel

010 - 266 57 58
dagbehandeling@zellingen.nl

Bel voor meer informatie met de Vlinderhof via 010 - 266 57 57

Wij kunnen u ook terugbellen of mailen!

Hier vindt u ons