010 - 266 57 57

Dagactiviteiten

Woont u thuis en heeft u op lichamelijk of geestelijk gebied ondersteuning nodig, dan kunt u bij ons terecht voor herstelgerichte dagactiviteiten gericht op het behouden of versterken van de zelfredzaamheid en het voeren van regie over eigen leven.

Dat doen we in overleg met u en uw naasten. Heeft u een verblijfsindicatie, dan kunt u dankzij alle hulp thuis blijven wonen. De dagactiviteiten kunnen helpen om uw mantelzorger te ontlasten.

Het is belangrijk om een dagelijkse structuur te hebben en activiteiten te ondernemen die u aanpreken. U kunt op alle dagen van de week bij ons terecht voor dagactiviteiten die erop gericht zijn om u een zinvolle en gezellige dag te bezorgen. Zo kunt u bij ons de maaltijd gebruiken en wij kunnen hulp bieden bij de persoonlijke verzorging of het vervoer naar de dagactiviteiten.

Locaties

De Zellingen biedt dagactiviteiten op locaties in Capelle, Krimpen en Nieuwerkerk aan den IJssel.

Capelle aan den IJssel:

Oostgaarde | Beemsterhoek 338
Op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur
Tel. 010 - 753 56 10

E-mail beemsterhoekafasie@zellingen.nl

‘s Gravenland | Rijckehove
Op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur
Tel. 010 - 266 57 78
E-mail dagbehandeling@zellingen.nl

Schollevaar | Bazuin 1 (gebouw Bermensteyn)
Op werkdagen van 09.00 tot 19.00 uur, in het weekend van 10.00 tot 14.00 uur
Tel. 010 - 264 65 31
E-mail dagactiviteitenbermensteyn@zellingen.nl

Middelwatering: Reigerlaan 66 | Praatatelier
Specialisatie: niet aangeboren hersenletsel
Tel. 010 - 442 53 61
E-mail hersenletsel@zellingen.nl

Krimpen aan den IJssel:

Ontmoetingscentrum de Tuyter
Op maandag, dinsdag en vrijdag
Specialisatie: mensen met cognitieve problematiek
Tel. 06 - 45 40 07 48

Dagactiviteiten Zandrak/Zandrak 66
Op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur
Tel. 0180 - 44 09 63
E-mail dagactiviteitencrimpenersteyn@zellingen.nl

Nieuwerkerk a/d IJssel:

Dagactiviteiten Boslaan (Vlindertuin) | De Meander
Boslaan 1
Op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur (donderdag gesloten)
Tel. 0180 - 44 15 28
E-mail vlindertuin@zellingen.nl

Bij interesse voor vrijwilligerswerk of om een kijkje te komen nemen, stuur dan een mail naar dagactiviteiten@zellingen.nl.

Indicatie en kosten

Voor dagactiviteiten of dagbehandeling is een indicatie of verwijzing nodig. De tarieven zijn afhankelijk van de wet- en regelgeving en het wel dan niet hebben van een indicatie.

Meer informatie? Bel Cliëntservice op 010 - 284 33 00

Wij kunnen u ook terugbellen of mailen