010 - 266 57 57

Dagactiviteiten Boslaan (De Meander)

In De Meander kunt u terecht voor ontmoeting en activiteiten. Voor Dagactiviteiten heeft u een indicatie nodig, voor ontmoeting bent u altijd welkom. Op weekdagen kunt u een verse maaltijd gebruiken in ons restaurant.

Woont u thuis en heeft u behoefte aan ontmoeting of ondersteuning op sociaal, lichamelijk of geestelijk gebied, dan kunt u één of meerdere dagen in de week deelnemen aan diverse activiteiten.

Zowel senioren als jongere mensen met beperkingen kunnen vier dagen van de week terecht voor dagactiviteiten die erop gericht zijn om u een zinvolle en gezellige dag te bezorgen. In overleg met u en uw naasten stellen we een gestructureerd activiteitenprogramma op maat samen. Het is belangrijk om een dagelijkse structuur te hebben en activiteiten te ondernemen die u aanpreken. Bewegen, communiceren, het activeren van het geheugen en gezamenlijk de maaltijd voorbereiden en gebruiken zijn vaste onderdelen in het dagprogramma. Onder professionele begeleiding kunt u muziek maken, oefenen met balans en spierkracht, deelnemen aan ‘Op verhaal komen’ of creatieve activiteiten. Komt u een hele dag dan is een broodmaaltijd inbegrepen. Tegen kostprijs kunt u een warme maaltijd gebruiken. Wij kunnen hulp bieden bij de persoonlijke verzorging of het vervoer naar de dagactiviteiten.

Indicatie

Heeft u een behandel- of WMO-indicatie dan werken we herstelgericht op het behouden of versterken van de zelfredzaamheid en het voeren van regie over eigen leven.

Heeft u een verblijfsindicatie, dan kunt u dankzij alle hulp thuis blijven wonen. De dagactiviteiten kunnen helpen om uw mantelzorger te ontlasten.

Ondersteuning mantelzorg

Regelmatig is er contact tussen de zorgcoördinator van de dagactiviteiten en de mantelzorger om te peilen hoe de geboden activiteiten worden beleefd en te informeren hoe het met naast betrokkene gaat. Alle naasten zijn van harte welkom om een keertje mee te kijken bij de dagactiviteiten (graag in overleg met de coördinator). Elke woensdagochtend drinken mantelzorgers samen koffie en maandelijks biedt de Dagactiviteiten een thema-ochtend aan voor mantelzorgers.

Hier vindt u ons