010 - 266 57 57

Advies, instructie en voorlichting

Onze wijkverpleegkundige komt langs als er vragen zijn over een (mogelijke) zorgbehoefte en gaat direct na of er een indicatie gesteld kan worden.

Tijdens het eerste huisbezoek bekijkt de wijkverpleegkundige samen met de cliënt en eventuele mantelzorger aan welke vragen aandacht besteed zal worden. In de meeste gevallen zijn drie tot vijf gesprekken voldoende. Onderwerpen die aan bod komen kunnen zijn:

  • hoe zo lang mogelijk zelfstandig te blijven; 
  • aanpassingen aan de woning als die om gezondheidsredenen noodzakelijk lijken;
  • lotgenotengroepen, cursussen en belangenbehartigers binnen de gezondheidszorg;
  • het gebruik en de aanschaf van hulpmiddelen;
  • het inschakelen van andere hulpverleners, waaronder de casemanagers dementie;
  • ondersteuning voor mantelzorgers.

Indicatie en eigen bijdrage 

Voor de gesprekken met de wijkverpleegkundige is geen indicatie nodig en zijn er geen kosten aan verbonden. Wel komen ze ten laste van het eigen risico van de zorgverzekering.

Meer informatie? Bel Cliëntservice op 010 - 284 33 00

Wij kunnen u ook terugbellen of mailen