010 - 266 57 57

Algemene leveringsvoorwaarden VVT gewijzigd

Wat zijn Algemene Voorwaarden VVT?

Algemene Voorwaarden zijn schriftelijke afspraken tussen de zorgaanbieder en de cliënt en regelen de rechten en plichten van de cliënt en die van de zorgaanbieder. De Algemene Voorwaarden bestaan uit een algemeen deel en een aantal bijzondere delen. Het algemeen deel is altijd op de cliënt van toepassing ongeacht de zorg die de cliënt ontvangt. De bijzondere delen zijn alleen van toepassing als de cliënt een specifieke soort zorg krijgt. Nu zijn de Algemene Voorwaarden VVT bijgesteld. Deze bijgestelde voorwaarden gelden vanaf 1 oktober 2018. Hieronder zijn de bijgestelde voorwaarden en bijzondere modules te lezen.

Algemene leveringsvoorwaarden VVT

Module Zorg met verblijf

Module GRZ

Module ELV

Module Wijkverpleging

Module MPT en VPT

Meer informatie over De Zellingen?
Bel ons op 010 - 266 57 57

Wij kunnen ook terugbellen of mailen