010 - 266 57 57

Missie, visie en kernwaarden

De Zellingen richt zich op mensen die korte of lange tijd ondersteuning, begeleiding, verzorging of verpleging nodig hebben met als doel dat men zo lang mogelijk zelfstandig blijft. Liefst thuis, in de eigen omgeving en als dat niet kan in een zorgomgeving waar men zich thuis en veilig voelt.

Deze zorg voor een korte of lange periode wordt vanuit verschillende locaties en door diverse thuiszorgteams in alle wijken van Capelle-, Krimpen- en Nieuwerkerk aan den IJssel aangeboden. Dat doen we met bijna 1.300 medewerkers en 500 vrijwilligers. Maar ook in samenwerking met mantelzorgers en andere zorgprofessionals, onderzoeksinstellingen en diverse maatschappelijke organisaties.

De Zellingen verkrijgt haar middelen door het leveren van zorg van zowel zorgkantoren, zorgverzekeraars, gemeentes en particulieren en daarnaast middels subsidies, donaties en schenkingen.

Missie

Onze missie verwoordt wat wij uiteindelijk willen bereiken, waarvoor wij het allemaal doen. Een soort belofte aan onze cliënt en vanwege het maatschappelijk karakter zelfs aan de samenleving:

Wij staan voor tevreden cliënten die zich ‘thuis’ voelen en zich gesterkt weten in het nemen van de eigen regie over hun leven. Goede zorg betekent voor ons dat wij de cliënten tot hun recht willen laten komen. Dit doen wij door het bieden van veiligheid, het verminderen van de ziektelast en het leren omgaan met de beperkingen. Wij dragen naar vermogen bij aan het geluk van de cliënt en dat van hun mantelzorgers.

Visie

Onze visie verwoordt de overtuigingen, de zienswijzen en de drijfveren van waaruit wij de missie willen realiseren:

Wij verlenen zorg die is afgestemd op de cliënt en wij doen dat vakbekwaam, opgewekt en met aandacht. Wij werken vanuit partnerschap samen met cliënten en hun mantelzorgers en met vrijwilligers en collega’s in de keten en de wijk. Wij richten ons op de toegevoegde waarde voor onze cliënten en zijn inventief in het vinden van passende oplossingen voor onze cliënten en hun naasten. Onze cliëntbenadering is uniek.

Kernwaarden ABC RRR

In onze kernwaarden zijn de basisovertuigingen vervat die idealiter terugkomen in het gedrag van onze medewerkers:

 • Aandacht
  Afstemmen op de ander(en), nabij en in relatie zijn
 • Betrouwbaar
  We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen
 • Creatief
  Proactief speelruimte benutten
   
 • Resultaatgericht
  Sturen vanuit onze missie op onze doelen
 • Ruimte voor regie
  Behoud van eigen regie (cliënt) en professionele autonomie/vakmanschap (medewerker)
 • Reflectief
  Tijd voor reflectie, iedereen leert, benutten van talenten
Meer informatie? Bel ons op 010 - 266 57 57

Wij kunnen u ook terugbellen of mailen